Říkají mi Slávka

I když jsem se léta věnovala technice, ekonomice a procesům, nejvíc mě baví práce s lidmi.

Práce s lidmi v běžné manažerské praxi, strategickém poradenství, projektové práci i při výuce mě přivedla do různých pracovních prostředí, od velkých nadnárodních korporací, přes malé a střední podniky až k veřejné správě, školství nebo charitě.

Touha porozumět složitému systému lidské psychiky mě přivedla k dlouholetému studiu psychologie a psychoanalýzy.

Sama se přitom stále učím lépe chápat svoje emoce, kontrolovat svůj temperament, využívat vlastní potenciál, přizpůsobovat se nárokům okolí i překonávat nepříjemnosti spojené s progresivní oční vadou. Naučilo mě to oceňovat jedinečnost lidské osobnosti v různých kontextech a chápat tlak, který může různé prostředí a životní situace na člověka vyvíjet.

Kdo jsem?

Především mentorka a psychoanalytická poradkyně - po mnoha letech zájmového studia a vlastním sebezkušenostním výcviku v psychoanalýze se místo zlepšování organizací stále více věnuji jednotlivým lidem - poskytuju jim podporu při zvládání psychických problémů. Mým cílem je vždy nalezení cesty k dosažení maximální spokojenosti a životní rovnováhy lidem, kteří mají odvahu smířit se s vlastní minulostí, pochopit své možnosti i omezení a plně využít svůj jedinečný potenciál.

Lektorka a tutorka - zkušenosti získané na mnoha projektech v různých odvětvích ráda propojuji s teorií a sdílím prostřednictvím školení, workshopů a mentoringu. Vyučuji věci, které umím a stále realizuji ve své poradenské práci i ve výuce a vzdělávání. Na základě poptávky učitelů jsem se stala vzdělávací institucí a spolu s kolegy realizuji i akreditované kurzy DVPP v oblastech, které dobře znám z praxe a metodách, které sama ve výuce využívám. Zkušenosti sdílím i se studenty vysokých škol, jako je The Open university business school, University of Northern Virginia, RFCA v Kazachstánu, Univerzita Jana Amose Komenského nebo Vysoká škola ekonomická.

Konzultantka a projektová manažerka - manažerské poradenství a projektové řízení mi vždy umožňovalo dělat to, co mě baví - společně s týmem lidí analyzovat komplexní systémy, hledat souvislosti, poznávat nová prostředí a především navrhovat a realizovat efektivní řešení. Navazuji na vlastní manažerskou praxi v několika mezinárodních firmách. Za 25 let praxe v managementu a poradenství jsem pracovala v mnoha odvětvích, od nadnárodních korporací v oblasti FMCG, přes energetické podniky, ministerstva, organizace veřejné správy, banky nebo malé a třední podniky. Řešila jsem projekty v oblasti strategie, ICT, ekonomiky, procesního řízení nebo organizace. Navštívila jsem pracovně několik zemí a spolupracovala napříč několika kontinenty. Jsem zastáncem zdravého rozumu a jednoduše realizovatelných, dobře promyšlených řešení, zaváděných s citlivostí k lidem i promyšleným řízením rizik.