Curiculum Vitae

Jako psychoanalytik rozvíjím svou samostatnou praxi

 • Zájmové studium psychologie a její aplikace v manažerské praxi postupně převážily v celoživotní zájem a intenzívní studium poradenské psychologie. Po pečlivém uvážení jsem si vybrala nejstarší směr v oblasti - psychoanalýzu. Už několik let tak pracuji s několika svými klienty, procházím intenzívním psychoanalytickým výcvikem a sebezkušenostní psychoanalýzou. Pod supervizí zkušenějších kolegů pomalu buduji vlastní, na moderní psychoanalýze postavenou praxi.

Svoje zkušenosti při výuce na českých i zahraničních vysokých školách i ve vlastních kurzech.

 • Jako příležitostný učitel z praxe ráda využívám ve výuce moderní metody i moderní technologie. I proto jsem se stala oficiální akreditovanou institucí a vzdělávám kolegy učitele v oblastech, kterým rozumím, jako je projektové řízení, projektové vyučování nebo inkluze.

Jako zkušený konzultant a projektový manažer se širokým záběrem si v poslední době vybírám projekty, které mě nějakým způsobem inspirují a obohacují.

 • Dostala jsem tak příležitost podílet se na mimořádné charitativní kampani chodicilide.cz a nyní mám možnost sledovat například rozvoj vyššího odborného vzdělávání v projektu Inovace VOV.

Praxe v oblasti manažerského poradenství a řízení firem

Za 25 let praxe v managementu a poradenství jsem se podílela na projektech v oblasti strategie, zvyšování výkonnosti nebo realizaci velkých změn v mnoha oborech a odvětvích. Poznala jsem tak různá prostředí a systémy řízení, od státní a veřejné správy (např. MF, KÚ Liberec, Město Jeseník) přes státem řízené společnosti (např. ČEB, Česká televize, ČEPS), nadnárodní korporace (např. CocaCola, Mitas, ČEZ, RWE) po malé a střední podniky (společností v opakovaných projektech rozvoje dodavatelů Czech Invest nebo SECEP Srbsko atd.) nebo v oblasti retailu (např. Nestle, Globus, Benckiser).

Obvykle jsem do projektů zapojována především jako projektový manažer, mentor nebo metodik. Moji partneři a klienti oceňují schopnost rychle se přizpůsobit v novém prostředí, zorientovat se technických problémech různých oborů, analyzovat komplexní soubory informací a především motivovat a vést členy týmu jak na straně klienta tak na straně dodavatelů a vytvářet podmínky pro efektivní spolupráci. Ráda pracuji s odborníky v různých oborech a soustředím se na měkčí aspekty projektu - efektivní komunikaci, řízení aktivit, předcházení rizikům a spolupráci při zavádění změn.

Profesionální zkušenosti

 • 2019 – dosud Vedení vlastní praxe psychoanalytického poradenství a mentoringu pro vybranou skupinu klientů
 • 2017 - dosud Příprava a realizace kurzů v rámci DVPP i mimo něj. Specializace na kurzy v oblasti projektové výuky, manažerských dovedností a inkluze. Spolupráce na odborných aktivitách projektu Inovace VOV.

Leden 2017-dosud – nezávislý psychoanalytik, projektový manažer, konzultant a lektor

Spolupráce na různých projektech, například:

  • řízení projektu Inovace VOV - pedagogicko-sociální oblast;
  • koordinace projektů na VOŠ;
  • metodik projektu Realizace kompetenčního centra SOA v oblasti místní samosprávy;
  • koordinace projektů na VOŠSP Praha 10 a další.

Červenec 2013 - prosinec 2017 – Nadace Sirius – manažerka projektu chodicilide.cz

Vedení sociální a vzdělávací kampaně chodicilide.cz, která má za cíl měnit postoj veřejnosti vůči dětem i dospělým s různým typem zdravotního postižení.

  • 2013 - realizace celostátní mediální kampaně pod názvem „Nedejte na první dojem“.
  • 2013-14 – zajištění cyklu výjezdních zážitkových vzdělávacích workshopů
  • 2014 – návrh a realizace dvou zážitkových výstav pod názvem Naše cesta, které přilákaly více než 52 000 dětí i dospělých. Do projektu se zapojilo více než 200 mladých lidí, z toho více než třetina lidí se zdravotním postižením.
  • 2016 – realizace tvůrčí soutěže pod názvem „Řekni to po svém“, s cílem zapojit do komunikace s lidmi s postižením i mladé lidi ve věku 16 až 30 let.
  • 2016- zahájení spolupráce projektu s MFF v Karlových Varech, příprava filmové sekce "Lidé od vedle".

Březen 2007-2013 – nezávislý projektový manažer, konzultant a lektor

 • Vedení a realizace projektů především v oblasti zvyšování výkonnosti, ve veřejné správě i komerčních podnicích. Zaměření především na strategické řízení, řízení změn, procesně personální audity, návrhy motivačních systémů, procesů hodnocení zaměstnanců nebo na rozvoj týmových dovedností.

Březen 2004 –Únor2007 - Logica CMG, s.r.o. - Konzultant a operační manažer

 • Úkolem konzultanta v IT společnosti je především komunikace s klientem při návrzích a přípravě IT projektů, analýze požadavků na nový IS nebo podpora klientů při řízení změn souvisejících se zavádění nových informačních systémů. LCMG současně realizovala několik čistě konzultačních projektů, jako je restrukturalizace dodavatele automobilového průmyslu před akvizicí, podpora slučování kultur dvou podniků po akvizici, analýzy efektivity a zlepšování konkrétních procesů apod.
 • 2006-2007 vedení provozu, školení a rozvoj nově založené konzultační divize (27 pracovníků)

Červen 2001 - březen 2004 - KPMG Česká republika, s.r.o. - Konzultant

 • Konzultační práce na projektech především v oblasti strategického řízení, optimalizace procesů, Finančního controllingu a reportingu. Spolupráce na přípravě obchodních procesů v souvislosti s liberalizací trhu s elektřinou, jak na straně státu tak distribučních a výrobních společností.

Červenec 1999 – květen 2001 - Reckitt Benckiser - ECR & TM manager

 • Vedení projektů space planningu, category managementu a dalších projektů vedoucích k rozvoji spolupráce s klíčovými obchodními řetězci.

Říjen 1994 - červen 1999 - Nestle Čokoládovny, a.s.

 • Vybudování oddělení category a space planningu a rozvoj oblasti napříč FMCG trhu. Realizace zlepšovacích projektů při rozvoji obchodování v ČR.

Aktivity v oblasti výuky a vzdělávání:

Garantka působí jako konzultant a lektor již od roku 2001, nejprve jako zaměstnanec předních konzultačních společností, později (od roku 2007) jako OSVČ. V současnosti spolupracuje jako projektový koordinátor ve Vyšší odborné škole sociálně právní a jako projektový manažer pro projekt Inovace VOV – sociálně pedagogická oblast.

Aktivní výuce ve škole se věnuje od roku 2005, kdy začala spolupracovat jako tutor s britskou The Open Univerzity, v roce 2007 dokonce vedla akademický tým této distanční univerzity v České republice. Dohlížela přitom na překlady a úpravy materiálů pro české prostředí, koordinovala proces hodnocení studentských praxí a rozvoj dovedností tutorů.

Garantka se zaměřuje na vzdělávání formou zážitkových aktivit a případových studií, podílela na přípravě MBA programu Univerzity Jana Amose Komenského, kde stále vede několik kurzů. Vyučuje i na univerzitě RFCA v Almaty (Kazachstán) a na české Vysoké škole ekonomické. Podílela se i na výuce a zavádění systému řízení kvality do výuky na české pobočce Univerzity of Northern Virginia.

Zlepšování školství se věnovala i v několika projektech při své konzultační praxi, kde řešila analýzu výkonnosti škol a sociálních služeb v rámci projektu zvyšování institucionální kapacity ve městě Šternberk nebo v projektu zavádění sebehodnocení a kurikulární reformy v několika obcích na Jesenicku v letech 2009-2012. Při svojí manažerské a konzultantské praxi se věnovala především rozvoji kompetencí týmů, vedla množství školení a workshopů v různých oblastech podnikání i ve veřejné správě. Garantka je certifikována pro řízení projektů v metodice Prince 2, metodiku využívá jak při řízení vlastních projektů, tak ve vzdělávání pro zadávání a řízení projektové práce se studenty v MBA a na VŠE.

Oblasti vzdělávání k inkluzi se věnuje od roku 2013 kdy začala řídit projekt chodicilide.cz, který si klade za cíl bourat bariéry mezi lidmi s postižením a bez něj. V roce 2013 se podílela na přípravě metodiky zážitkových workshopů do škol, v roce 2014 metodicky vedla návrh výstavy Naše cesta, která zážitkovou formou edukovala 54 000 dětí a dospělých v oblasti vzájemného soužití a tolerance. Výstava byla velmi pozitivně hodnocena a hojně navštěvována právě studenty a učiteli středních, vyšších odborných a vysokých škol jako doplnění jejich odborné výuky. V rámci zážitkové výstavy garantka školila lektory zážitkového vzdělávání s různým typem zdravotního postižení, odborně vedla i několik workshopů zaměřených výhradně na učitele a asistenty v oblasti inkluze dětí se zdravotním postižením v běžných školních třídách. Na výstavu navazovaly vzdělávací a zážitkové aktivity v rámci kampaně a Filmového festivalu v Karlových Varech v roce 2016.

Původně technické vzdělání garantka již při studiu na vysoké škole doplňovala pedagogickým vzděláním na Masarykové ústavu vyšších studií v Praze. Od roku 2013 se věnuje zájmově studiu psychoterapie a od roku 2016 prochází psychoanalytickým výcvikem v Institutu aplikované psychoanalýzy.

Od roku 2019 provozuje vlastní praxi zaměřenou na psychoanalytické poradenství, kde poskytuje především dlouhodobé doprovázení osob se psychickým nebo zdravotním postižením nebo jinou sociální stigmatizací a podporu mladých dospělých s traumatizující zkušeností při vstupu do života.

Praxe ve výuce:

   • 2017 - dosud Příprava a realizace kurzů v rámci DVPP i mimo něj. Specializace na kurzy v oblasti projektové výuky, manažerských dovedností a inkluze. Spolupráce na odborných aktivitách projektu Inovace VOV.
   • 2019 – dosud Příprava e-learningových podkladů pro manažerské předměty v sociálně pedagogických oborech realizovaných v rámci projektů Inovace VOV.
   • 2017 - dosud jako fyzická osoba jsem instituce akreditovaná MŠMT pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.
   • 2013 – dosud Výuka předmětu Řízení služeb veřejné správy pro VŠE v Praze.
   • 2008 – dosud Univerzita Jana Amose Komenského – výuka předmětů Risk management, Strategy, Operations, Decision making a ICT management na MBA programu univerzity a RFCA Almaty.
   • 2007 – dosud Výuka a příprava kurzů jako Balanced scorecard v praxi, Příprava komplexních nabídek, Controlling a reporting, Analýza procesů, Řízení konzultačních projektů apod.
   • 2013 – 2016 Řízení a metodické vedení projektu chodicilide.cz – mediální a edukační kampaně pro podporu inkluze lidí se ZP. Školení týmů, metodické vedení návrhy a řízení projektů v oblasti vzdělávání k inkluzi.
   • 2007 – 2013 Výuka předmětu Projektové plánování, financování a controlling (podle PMBOOK) na MBA kurzu Univerzity of Northern Virginia (UNVA). Výuka dalších předmětů jako je Human resource management, Strategy, Operations, Small business management a na MBA a BSc programu.
   • 2005 – 2010 Tutor distančního diplomového kurzu Řízení výkonnosti a změn na The Open Univerzity Business School, UK. V roce 2008 vedení akademického týmu v Praze.

Vzdělání a kvalifikace

Vzdělání

  • 2016-dosud Praha, psychoanalytický výcvik u IAPSA
  • 2012-2016 Brno, zájmové studium Psychologie v poradenství
  • 2004-2005 Praha, The Open University Business School, Profesionální diplom v managementu, roční program zaměřený na řízení výkonnosti a změn
  • 1989-1994 Praha, České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická, obor ekonomika a řízení elektrotechniky a energetiky se zaměřením na dopravu a spotřebu energií
  • 1992-1994 Praha, Masarykův ústav vyšších studií, pedagogické studium zakončené státní zkouškou z pedagogiky a psychologie, umožňující výuku technických předmětů na školách vyššího stupně
  • 1985-1989 SOU DP Praha, obor mechanik-elektronik

Školení

  • PRINCE2 Practitioner (2006, recert. 2012), zkouška u CUPE, UK
  • Service management reference model Corset (2010), certifikace u Cortis CZ
  • ITIL Foundation (2006), zkouška u EXIN, CZ
  • EFQM (2008, 2005), školení pro hodnotitele
  • BPI metodologie (KPMG, 2003)
  • Risk management (KPMG 2003)
  • Prezentační a vyjednávací dovednosti (Dynargie, 2003)
  • Controlling (KPMG 2002)
  • Nestle manažerský modul – time management, řízení projektů, prezentační dovednosti, řízení lidí, Prodejní a vyjednávací dovednosti, firemní finance

Jazyky

  • Čeština – mateřský jazyk
  • Angličtina – plynule slovem i písmem
  • Ruština – slovem i písmem